Risk Yönetimi ve Sigorta Akaryakıt Taşımacılığında Nasıl Çalışır?

21 Mayıs 2024 Salı

Akaryakıt taşımacılığı, yüksek riskli bir faaliyettir ve çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu tehlikeler arasında kaza, yangın, hırsızlık, çevresel kirlilik gibi durumlar bulunmaktadır. Akaryakıt taşımacılığı işletmeleri için bu riskleri yönetmek ve finansal güvenlik sağlamak önemlidir. Bu amaçla, sigorta, akaryakıt taşımacılığı sektöründe önemli bir rol oynamaktadır.

Akaryakıt taşımacılığında sigorta konusuna geçmeden önce akaryakıt yani tehlikeli madde taşımacılığında risk faktörlerine ve risk analizi adımlarına göz atalım.

Tehlikeli Madde Taşımacılığında Risk Faktörleri

Tehlikeli madde taşımacılığı, potansiyel olarak ciddi riskler içeren bir faaliyettir. Bu riskler çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. İşte tehlikeli madde taşımacılığında önemli risk faktörleri:

Madde Özellikleri: Taşınan madde ne kadar tehlikeli ise, beraberindeki riskler de o kadar yüksek olur. Patlayıcı, yanıcı, toksik, radyoaktif gibi özelliklere sahip maddelerin taşınması, daha yüksek riskler barındırır.

Taşıma Yöntemi: Taşıma yöntemi, taşıma sırasında ortaya çıkabilecek riskleri etkiler. Karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu gibi farklı taşıma yöntemleri, farklı risk profilleri sunar. Örneğin, karayolu taşımacılığı genellikle trafik kazalarına daha yatkındır.

Ambalajlama ve Paketleme: Tehlikeli maddelerin uygun şekilde ambalajlanmaması veya paketlenmemesi, riskleri artırabilir. Ambalajın yetersiz olması, sızıntı veya patlama gibi olayların olasılığını artırabilir.

Depolama ve Taşıma Koşulları: Depolama ve taşıma koşulları, riskleri büyük ölçüde etkiler. Uygun depolama koşullarının sağlanmaması veya taşıma sırasında ortaya çıkabilecek sıcaklık, nem, basınç gibi değişkenler, tehlikeli maddelerin stabilitesini etkileyebilir.

İnsan Faktörü: İnsan hataları, tehlikeli madde taşımacılığında sıkça karşılaşılan bir risk faktörüdür. Sürücü hataları, yükleme ve boşaltma işlemlerindeki hatalar, ekipman kullanımındaki yanlışlar gibi insan faktöründen kaynaklanan hatalar, ciddi sonuçlara yol açabilir.

Ekipman Arızaları: Taşıma araçlarında veya ekipmanlarında meydana gelebilecek arızalar, riskleri artırabilir. Özellikle taşıma araçlarının bakımının düzenli olarak yapılmaması veya eskiyen ekipmanların kullanılması, arızaların olasılığını artırabilir.

Çevresel Faktörler: Hava koşulları, coğrafi yapı, yol durumu gibi çevresel faktörler de riskleri etkiler. Örneğin, kötü hava koşullarında taşıma yapılması, riskleri artırabilir ve güvenliği tehlikeye atabilir.

Güvenlik Tedbirleri ve Acil Durum Planları: Yeterli güvenlik tedbirlerinin alınmaması veya etkili bir acil durum planının olmaması, riskleri artırabilir. Acil durum müdahale planlarının olmaması durumunda, olası bir kaza veya sızıntı durumunda etkili bir müdahale yapılamayabilir.

Akaryakıt Taşımacılığında Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Akaryakıt, yani tehlikeli madde taşımacılığında yapılacak risk analizinin 3 temel aşaması vardır: tehlikelerin belirlenmesi, riskin tahmini ve olası sonuçların değerlendirilmesi.

1. Tehlikelerin Belirlenmesi

İlk adım, taşınacak tehlikeli maddelerin türlerini ve özelliklerini belirlemektir. Bu, malzemenin fiziksel, kimyasal ve diğer tehlike özelliklerinin anlaşılmasını içerir. Örneğin, patlayıcı, yanıcı, toksik, radyoaktif gibi tehlikeli özelliklere sahip maddelerin taşınması farklı risk profilleri sunar.

Buna ek olarak taşıma süreci de detaylı bir şekilde incelenmeli ve her aşaması gözden geçirilmelidir. Yükleme, boşaltma, depolama, taşıma ve acil durum müdahale planları gibi süreçler değerlendirilmelidir.

Taşınacak maddelerin getirdiği potansiyel tehlikeler belirlendikten ve taşımacılık süreci gözden geçirildikten sonra ise taşıma sürecinde potansiyel tehlike kaynakları belirlenmelidir. Bu kaynaklar arasında insan hataları, ekipman arızaları, hava koşulları, trafik kazaları gibi faktörler bulunabilir.

2. Riskin Tahmini

Belirlenen tehlikelerin olasılığını ve etkisini değerlendirerek riskin tahmini yapılmalıdır. Her bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve olası etkileri değerlendirilmelidir. Örneğin, bir kaza durumunda ortaya çıkabilecek maddi kayıplar veya çevresel etkileri tahmin edilebilir.

3. Olası Sonuçların Değerlendirilmesi

Belirlenen tehlike kaynaklarına dayanarak, her bir riskin olasılığını ve etkisini değerlendirmek önemlidir. Olasılık, bir riskin gerçekleşme olasılığını belirtirken, etki ise gerçekleşen bir riskin sonucunda ortaya çıkabilecek zararı ifade eder.

Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, öncelikli riskler belirlenmelidir. Öncelikli riskler, en yüksek olasılık ve en büyük etkiye sahip olanlar olarak tanımlanır. Bu riskler, öncelikli olarak ele alınmalı ve yönetilmelidir.

Risk Transferi: Sigortalama

Akaryakıt taşımacılığında risk analizi yapıldıktan sonra risk transferi veya sigortalama yapmak, işletmelerin potansiyel risklere karşı finansal koruma sağlamak için kritik bir adımdır. Genel olarak akaryakıt taşımacılığında aşağıdaki adımlar izlenerek sigortalama yapılır:

Riskleri Belirleme: İlk olarak, taşıma sürecindeki potansiyel riskler belirlenmeli. Kaza, yangın, hırsızlık, çevresel kirlilik gibi risklerin yanı sıra, taşınan tehlikeli maddenin özelliklerinden kaynaklanan özel riskleri de dikkate alınmalıdır.

Sigorta İhtiyacının Belirlenmesi: Belirlenen risklere karşı uygun bir sigorta poliçesi belirlemek için taşıma sürecinin detaylı bir analizini yapmak gerekir. Böylece hangi tür sigorta poliçelerinin ihtiyaç duyulduğunu belirlenir. Genellikle, taşıma aracının, yükün ve diğer varlıkların yanı sıra üçüncü şahıs sorumluluğunu kapsayan kapsamlı bir sigorta poliçesi gereklidir.

Sigorta Poliçesi Seçimi: Sigorta poliçesi seçiminde, işletmenin özel ihtiyaçlarına ve risk profiline dikkat edilmelidir. Sigorta poliçesi kapsamı, prim maliyeti, hasar durumunda sağlanan destek ve diğer faktörler dikkate alınmalıdır.

Sigorta Şirketi Seçimi: Güvenilir ve deneyimli bir sigorta şirketi seçmek önemlidir. Sigorta şirketinin, işletmenin ihtiyaçlarına uygun bir poliçe sunması ve hasar durumunda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesi kritik olacaktır.

Sigorta Poliçesi Düzenleme: Seçilen sigorta poliçesinin detayları belirlendikten sonra sigorta şirketi ile bir poliçe düzenlenmeli. Poliçenin kapsamı, prim miktarı, ödeme koşulları ve diğer önemli detaylar yazılı olarak belirtilmelidir.

Düzenli Değerlendirme ve Güncelleme: Taşıma sürecindeki riskleri değişebilir. Bu nedenle, sigorta poliçesi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Yeni tehlikeleri dikkate almak için gerektiğinde poliçeyi revize edilmelidir.

Çeşitli sigorta şirketleri gerek akaryakıt istasyonu işletmeleri gerekse taşımacılık yapan firmalar için farklı kapsamlarda sigorta poliçeleri sunmaktadır. Genellikle “Emtia Nakliyat Sigortası” ismiyle anılan bu sigorta şeklinde kazalar, doğal afetler, radyoaktif kirlenme, savaş, grev ve gecikme gibi pek çok olumsuz olay ve durum karşısında, tankerlerin ve tankerlerde taşınan akaryakıtın kendisinin sigortalanması sağlanır.

Elbette seçilecek sigorta poliçesinin taşınacak akaryakıtın türüne göre belirlenmesi önemlidir. Kimi standart poliçe savaş, kargaşalık ve halk hareketleri karşısında sigortalamayı içermezken kimi poliçede bu maddeler bulunmakta fakat başka maddeler bulunmamaktadır. Bu sebeple sigorta poliçesi imzalanırken hem akaryakıtın türü hem de gerekli durumlarda rotanın durumu da göz önüne alınarak ek koruma sağlanabilir.

Sigortalama şirketleri Emtia Nakliyat Sigortası için firmalarla uzun süreli anlaşmalar imzalayarak abonman sistemi de geliştirebilirler. Bu sistemde taşımacılık yapan firma her yolculuk için sigortalama işlemine baştan başlamak yerine, sözleşmede belirtilen hükümler uyarınca otomatik teminat sağlamakla birlikte, sigorta ücretlerinde indirim ve geç bildirim durumlarında kapsam dışı kalma gibi sorunların da önüne geçilebilir.

Sonuç olarak akaryakıt taşımacılığı gerek yükün değeri gerekse ve bundan daha önemli olarak herhangi bir problem durumunda toplumsal ve çevresel etkilerin büyük ve yıkıcı olması dolayısıyla özenle ele alınması gereken bir iş koludur. Bu iş koluna girmek isteyen işletmelerin de işin önemine uygun olarak çeşitli güvenlik önlemlerine harfiyen uyması, lisanslama aşamalarından geçmesi ve hem toplumun hem de işletmenin zararını azaltabilmek için risk transferi yani sigortalamanın itinayla yapılması gerekir. Elbette hiçbir zaman tüm riskleri %100 bertaraf etmek mümkün değildir; ancak akaryakıt taşımacılığı yapan işletmelerin en önemli görevi bu riskleri minimize etmek ve acil durumlarda hızlı ve etkin aksiyon alarak etkileri azaltmaktır.

Neredeyse yarım asırlık bir ticaret geçmişi olan Asmira Group; akaryakıt ikmali, akaryakıt taşımacılığı ve deniz akaryakıtları aracılık faaliyetleri alanlarındaki tecrübesini petro-kimya kargo ticareti alanına da yansıtmaktadır. Bu bağlamda Miraka şirketi aracılığıyla petro-kimya kargo ticareti faaliyetlerini maksimum emniyet ve güvenli taşımacılık çerçevesinde eşsiz Asmira kalitesi ile gerçekleştirmektedir. Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.