KARİYER

ASMİRA'DA ÇALIŞMAK

Asmira Group olarak, bir işletmenin en değerli sermayesinin insan olduğunu bilerek; işletmenin hedefleri ile başarıya ulaşması ve değer yaratabilmesi arasındaki köprüyü insan emeğinin inşa ettiğini biliyoruz. Bu bağlamda; aynı hedef etrafında bir araya gelen farklı kültür, din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel kimlik, yaş ve arka plandaki insanları büyük bir saygı ile benimseyip; çok sesliliğin evrenselliğine inanıyoruz. Asmira Group ve grup şirketlerinde tüm İnsan Kaynakları süreçlerini, insan olarak farklılıklarımız göz önünde bulundurarak “fırsat eşitliği” ve “insana değer” ilkeleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. İnsan odaklı bir iş felsefesiyle değer yaratmayı görev edinen Asmira Group; İK faaliyetlerini saygı, şeffaflık, liyakat, güven ve gelişim üzerine inşa etmektedir.

İnsan Kaynakları Manifestomuz

Asmira Group Manifesto’sunun temellerini oluşturan; bağlılık, güvenilirlik, dürüstlük, çalışkanlık, yaratıcılık, yenilikçilik, çevreye duyarlılık ve saygınlık gibi değerlerin tamamı örgüt kültürümüzü oluşturarak tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmektedir. Departman farkı gözetilmeksizin tüm yöneticilerimizin en önemli görevlerinden biri, değerlerimizin kendilerine bağlı iş görenler tarafından içselleştirilmesini sağlayarak, tüm iş süreçlerinde iç ve dış paydaşlarımıza en iyi şekilde yansıtılmasını sağlamaktır. Değerlerimiz, vizyonumuzu gerçekleştirmeye giden yolda rehberimizdir. Organizasyonumuzun tamamını kucaklayan, değerlerimizden ödün vermeyen yönetim ve liderlik anlayışı örgüt kültürümüzün temelini oluşturmaktadır. 

Asmira Group’a Katılım Süreçleri

Nitelikli iş gücünü bünyesine katarak sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak, Asmira Group’un stratejik İK yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır. İşe alım yapılacağı zaman doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi, oryantasyon ve örgüt içi sosyalleşmenin en etkin şekilde gerçekleşmesi ve kurum içi kariyer gelişimlerinde en etkin çalışan gelişim trendini yakalamaları hedeflenmektedir. Organizasyon içinde çalışan ihtiyacının belirlenmesiyle başlayan süreçte; psiko-teknik, psiko-sosyal yeterlilikler ile iş yetkinliği bilimsel yöntemlerle ölçümlenerek, en doğru adayın seçilmesi sağlanmaktadır. Örgüt kültürüne uyum sağlayabilecek olmanın önemli bir kriter olduğu süreçte, seçilen adayın oryantasyonu organize edilerek, karşılıklı güven ve fayda ilkelerine dayalı uzun dönemli iş ilişkileri geliştirilmektedir.