ASMİRA GROUP

YALIÇAPKINI

İzmir’in yüzlerce mil uzaklara uçan, maceracı, rüzgâra karşı havalanacak kadar inatçı ve kâşif kuşu yalıçapkını…

Antik Yunan’da “Halkyon” adını alan, “Denize hâkim olan kuş” …

İngilizlerin “Kral Balıkçı”, Polonyalıların “Tank” lakabını taktıkları güzel, renkli ve hızlı kuş.

Çok uzaklara gider, gezer, keşfeder; ama dönüp dolaşıp geleceği yer Ege’dir.

Asırlardır çeşitli kıyılara yaptığı yolculukların tüm renklerini üzerinde taşır; yuva kuracağı zaman on beş gün boyunca denizi sakinleştirir, rüzgârı dindirir. 

Denizciliğin renkli sembolü; denizcilerin barış, refah ve gücünün simgesi…

Efsaneye göre yalıçapkınının yaşadığı yerdeki su berraktır. Bir yerde yalıçapkını mesken tutmuşsa orada su tertemizdir.

Kuruluşumuzdan beri gittiğimiz yerlere refah götüren, iyi şeyler yapmak için gerekirse rüzgâra karşı havalanan, farklılıklarıyla çok renkli ve denize hâkim bir şirket olmak için çalışıyoruz; tıpkı yalıçapkını gibi. Bu harika kuşun rehberliğinde yeni maceralara yelken açsak da evimiz her zaman Ege…