Lojistik Ne Demektir?

6 Nisan 2023 Perşembe

Lojistik Ne Demektir?

Tarihin erken dönemlerinden beri lojistik faaliyetlerinin yapıldığını söylemek mümkündür. Örneğin Antik Roma döneminde, ticaret yolları üzerinde ürün ve malzeme taşınması yapılıyordu. Ancak günümüzde tanıdığımız; paketleme, taşıma, depolama, gümrük işleri ve sigortalama gibi süreçleri kapsayan modern lojistik kavramı, İngiltere’nin Hindistan’ı kontrolü sırasında, 19. Yüzyıldan 20. Yüzyılın ortalarına kadar çeşitli kapasitelerde var olmuş; asıl evrimini Sanayi Devrimi ile birlikte tamamlayarak bugünkü formuna ulaşmıştır. 

Lojistik Nedir?

Lojistik, mal ve hizmetlerin üretiminden tüketiciye teslim edilmesine kadar olan tedarik zincirinin yönetimini ifade eden bir kavramdır. Ürünlerin üretimi, depolanması, nakliyesi ve teslimatından sorumlu olan tüm faaliyetleri içerek lojistik; bu nedenle doğru planlama, organizasyon, yönetim ve koordinasyon gerektirir. 

Lojistik Yönetimi Nedir?

Lojistik yönetimi, lojistik faaliyetlerinin tüm yönleriyle etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla sürecin yönetimini ifade eder. Üretim, tedarik zinciri, stok yönetimi, nakliye, depolama ve teslimat gibi birçok bileşeni içeren lojistik yönetimi; doğru mal ve hizmetin doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda ve doğru kalitede müşteriye teslim edilmesini sağlamak amacıyla etkin bir planlama ve titizlikle hazırlanmış iş süreçlerini gerekli kılmaktadır. 

Lojistik Süreci Nasıl İşler?

Lojistik süreci birçok bileşenden oluşan, birçok ekip ve fonksiyonun birlikte uyum içerisinde çalışması sonucu başarıya ulaşabilecek karmaşık bir süreçtir. Bu süreç işletilirken genel olarak 4 temel adımdan bahsetmek mümkündür:

Tedarik Zinciri Yönetimi: Malzeme ve hammaddenin tedarik edilmesi, tedarikçilerin yönetimi, sipariş yönetimi ve satın alma süreçlerinin yönetimini içerir.

Depolama ve Stok Yönetimi: Malzeme ve ürünlerin depolanmasını, envanter yönetimini, stok kontrolü ve sipariş yönetimi gibi faaliyetleri kapsar.

Taşımacılık Yönetimi: Ürünlerin taşınması, nakliye yönetimi, rotalama, teslimatın planlanması, araç ve filo yönetimi süreçlerinden oluşur.

Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi: Ürünlerin ve malzemelerin geri dönüşümü, ileri dönüşümü, yeniden kullanımı veya atık yönetimi işlerini barındıran son adımdır.

Lojistik sürecinin başarısı, iyi bir planlama ve organizasyon, uygun teknolojik araçlar ve iş süreçleri ile uygun kaynak kullanımı ve etkili bir takım çalışması sonucu mümkün olacak; firmaya büyük bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

Lojistik Kaça Ayrılır?

Farklı birçok faaliyetin bir araya gelmesinden oluşan lojistik geniş ve çok boyutlu bir konu olduğu için birkaç farklı çeşide ayrılabilir. En yaygın lojistik çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Dağıtım Lojistiği: bir ürünün üretim yerinden son kullanıcılara veya perakende satıcılarına ulaştırılması sürecini yöneten bir lojistik türüdür. Bu süreçte, ürünlerin toplandığı, paketlendiği, depolandığı ve nakliye edildiği bir dizi faaliyet yer alır. Tedarik zinciri içerisinde önemli bir rol oynayan dağıtım lojistiği; ürünlerin depolanması, stok yönetimi ve sipariş hazırlanması gibi süreçleri de kapsar. Özellikle teknolojinin hızla gelişmesiyle otomasyon sistemlerinin günden güne daha fazla kullanıldığı bu lojistik türünde, süreçte rol oynayan her aktörün koordine bir şekilde çalışması ve iş birliği yapması gerekir.

Tedarik Zinciri Lojistiği: Üretim Lojistiği olarak da adlandırılabilen bu lojistik türünde, ürünlerin ve malzemelerin tedarik zinciri boyunca hareketini, envanter ve sipariş yönetimi ile üretim planlaması yer almaktadır.

Tersine Lojistik: Ambalaj, ürün, malzeme ve ekipmanların geri dönüşümü, yeniden kullanılması veya bertaraf edilmesi için yürütülen lojistik çeşididir. Ürünlerin müşteriden geri dönüşünü veya iade işlemlerini kapsayan tersine lojistik, çeşitli amaçlarla ürünlerin geri toplanmasını, işlenmesini ve yeniden dağıtılmasını içerir. 

Yeşil Lojistik: Yeşil lojistik türünün odak noktası lojistik faaliyetlerinin ekolojik olumsuz etkilerini azaltarak enerji tasarrufu yapmak ve etkin atık yönetimidir. Yeşil lojistik faaliyetleri arasında enerji tasarrufu, sıfır emisyonlu taşımacılık, geri dönüşüm, geri kazanım, çevre dostu ambalajlama, doğal kaynakların verimli kullanılması ve sürdürülebilir tedarik zinciri gibi uygulamalar yer alır.

Uluslararası Lojistik: Mal ve hizmetlerin farklı ülkeler arasında taşınması, depolanması ve dağıtımını kapsayan lojistik faaliyetlerinin tümüdür. Küresel ticaretin genişlemesi ve yerel pazarların küresel pazarlarla entegrasyonu nedeniyle önemi artmış olan bir lojistik türüdür. Uluslararası lojistik faaliyetleri arasında ithalat, ihracat, gümrük işlemleri, uluslararası taşımacılık, depolama, sigorta ve tedarik zinciri yönetimi gibi süreçler yer alır. 

Bu lojistik çeşitleri, lojistik faaliyetlerin kapsamının daha iyi anlaşılmasına ve daha etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmaktadır. Ancak, çoğu durumda bu faaliyetler birbirinden tamamen bağımsız değildir; birbirleriyle bağlantılı ve etkileşim içerisindedir.

Asmira Group olarak 1977’den beri sürdürdüğümüz müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışımızı sektör deneyimimiz ve geniş tedarik ağı zincirimizle birleştirerek; lojistik projelerinizde size özel çözümler geliştiriyoruz. Büyüyen ve genişleyen TackLog lojistik firmamızla tüm ihtiyaçlarınızı rekabetçi fiyatlarla karşılayarak mükemmel hizmet prensibiyle hayata geçiriyoruz.