Lojistik Ne İş Yapar? Lojistik Faaliyetleri Hakkında Her Şey

6 Nisan 2023 Perşembe

Lojistik Ne İş Yapar? Lojistik Faaliyetleri Hakkında Her Şey

Lojistik, bir ürünün veya malzemenin tedarikinden başlayarak son kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçlerin yönetimini içeren bir disiplindir. Lojistik faaliyetleri, bir ürünün tedarik zincirindeki tüm aşamalarını içerir. Bu aşamalar, tedarik, depolama, üretim, dağıtım ve geri dönüşüm gibi birçok farklı işlemi kapsar. Lojistik faaliyetleri, işletmelerin müşteri memnuniyeti sağlamak, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak gibi amaçlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

Lojistik faaliyetleri ve lojistik hizmetleri bir firmanın veya kurumun tedarik zinciri yönetiminde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bir şirketin ürün veya hizmeti ne kadar üstün olursa olsun; bu ürüne gerekli zamanda, gerekli yerde ve gerekli miktarda ulaşılamadığı takdirde o şirketin başarılı olması mümkün olmayacaktır. Bu nedenle lojistik faaliyetlerinin her adımı ve her aşamasına büyük bir titizlikle yaklaşılmalıdır. Doğru yönetilen lojistik faaliyetleri müşteri memnuniyeti yaratacak ve şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerine destek olacaktır.

Lojistik Çeşitleri Nelerdir?

Lojistik çeşitleri, lojistik faaliyetlerinin farklı türlerini ifade eder. Bu çeşitler, fiziksel lojistik, tedarik zinciri lojistiği, tersine lojistik ve depo lojistiği gibi birçok çeşidi vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

●      Taşımacılık Lojistiği: Malların bir noktadan diğerine taşınmasını içerir.

●      Depolama Lojistiği: Malların depolanması ve yönetimiyle ilgilidir.

●      Dağıtım Lojistiği: Malların müşterilere ulaştırılmasını içerir.

●      Tersine Lojistik: Malların geri dönüşümü ve atık yönetimiyle ilgilidir.

●      Uluslararası Lojistik: Uluslararası ticaret ve taşımacılıkla ilgilidir.

Lojistik Elemanı Nedir? Lojistik Uzmanı Ne İş Yapar?

Lojistik elemanı, lojistik süreçlerin yürütülmesinde görev alan kişidir. Lojistik elemanları, stok takibi yapmak, siparişleri işlemek, ürünleri depolamak, nakliye düzenlemek ve müşteri hizmetleri sağlamak gibi görevleri yerine getirirler. Ayrıca, lojistik operasyonlarının verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak için lojistik planlama ve koordinasyonu da gerçekleştirebilirler.

Lojistik elemanları, lojistik sektöründe bulunan birçok farklı pozisyonda görev alabilirler. Bunlar arasında depo yöneticisi, tedarik zinciri yöneticisi, lojistik koordinatörü, nakliye yöneticisi, müşteri hizmetleri temsilcisi gibi pozisyonlar yer almaktadır.

Lojistik uzmanı ise, lojistik süreçlerin planlanması, uygulanması ve yönetimi ile ilgili olarak uzmanlaşmış profesyonellerdir. Lojistik uzmanları, tedarik zinciri yönetimi, depolama, taşımacılık, müşteri hizmetleri ve lojistik stratejileri gibi alanlarda yetkindirler.

Lojistik uzmanlarının işleri, lojistik operasyonların verimliliğini ve etkinliğini artırmak için planlama, analiz, optimizasyon ve koordinasyon yapmaktır. Bu kapsamda, lojistik uzmanları aşağıdaki görevleri yerine getirirler:

●      Tedarik zinciri yönetimi stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

●      Ürünlerin taşıma, depolama ve dağıtım süreçlerinin yönetimi ve optimizasyonu,

●      Stok yönetimi ve sipariş takibi yapmak,

●      Müşteri taleplerini karşılamak için etkin ve verimli bir lojistik ağı kurmak,

●      Lojistik maliyetlerin yönetimi ve düşürülmesi,

●      Yüksek kaliteli lojistik hizmetler sunmak için müşteri memnuniyetini sağlamak,

●      Lojistik faaliyetlerin verimliliğini artırmak için teknolojik yenilikleri takip etmek ve uygulamak.

Lojistik uzmanları, üretim, satış, pazarlama ve tedarik zinciri yönetimi gibi diğer iş alanlarıyla da etkileşim halindedirler. Bu nedenle, iyi bir iletişim becerisi, analitik düşünme yeteneği ve takım çalışması becerileri lojistik uzmanlarının başarılı olmaları için önemlidir.

Lojistik Firması Nedir? Lojistik Firmalarının Faaliyet Alanları Nelerdir?

Lojistik firması, lojistik süreçlerin yönetimi ve operasyonlarının yürütülmesi için özel olarak kurulmuş bir şirkettir. Lojistik firmaları, tedarik zinciri yönetimi, depolama, taşımacılık ve dağıtım gibi lojistik hizmetleri sunarlar. Lojistik firmaları, perakende sektörü, gıda sektörü, otomotiv sektörü, sağlık sektörü, vb. gibi farklı sektörlerdeki müşterilere hizmet verirler. Lojistik firmalarının faaliyet alanları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Tedarik Zinciri Yönetimi: Lojistik firmaları, tedarik zinciri yönetimi süreçlerini müşterileri için yönetebilirler. Tedarik zinciri yönetimi, hammadde ve malzemelerin temini, üretim, depolama, dağıtım ve müşteri hizmetleri gibi süreçlerin koordinasyonunu içerir.

Depolama: Lojistik firmaları, müşterilerinin stoklarını saklamak ve yönetmek için depolama hizmetleri sunabilirler. Bu depolama hizmetleri, ürünlerin güvenli bir şekilde saklanmasını, takibini ve yönetimini içerir.

Taşımacılık: Lojistik firmaları, müşterilerinin ürünlerini taşımak için farklı taşımacılık seçenekleri sunabilirler. Bu seçenekler arasında karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı yer alabilir.

Dağıtım: Lojistik firmaları, müşterilerinin ürünlerinin doğru yerde ve doğru zamanda teslim edilmesi için dağıtım hizmetleri sunabilirler. Bu hizmetler, müşterilerin ürünlerinin doğru paketlenmesini, etiketlenmesini, takibini ve teslimatını içerir.

Müşteri Hizmetleri: Lojistik firmaları, müşterilerine destek hizmetleri sunarak, müşteri memnuniyetini artırabilirler. Bu hizmetler, müşterilerin siparişlerini takip etmelerine, ürünlerinin durumunu öğrenmelerine ve herhangi bir sorunla karşılaştıklarında destek almalarına olanak tanır.

Başarılı Bir Lojistik Süreci Yönetmek İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Başarılı lojistik süreçleri yönetmenin püf noktaları şunlardır:

Stratejik planlama: Lojistik süreçlerinin başarısı, stratejik planlama ve planlama sürecinin doğru bir şekilde uygulanmasına dayanır. Bu nedenle, lojistik süreçlerini başarıyla yönetmek için, tedarik zinciri yönetimi, envanter yönetimi, lojistik maliyetler ve risk yönetimi gibi alanlarda iyi bir stratejik planlama yapılmalıdır.

Verimli stok yönetimi: Doğru stok yönetimi, ürünlerin doğru bir şekilde depolanmasını, stokların doğru bir şekilde izlenmesini ve yönetilmesini, envanter maliyetlerinin azaltılmasını ve müşteri taleplerine hızlı ve doğru bir şekilde yanıt verilmesini sağlar.

Teknoloji kullanımı: Lojistik süreçlerinde teknoloji kullanımı, verimliliği artırmak, hataları azaltmak, maliyetleri düşürmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için önemlidir. Otomatik veri toplama ve raporlama sistemleri, GPS izleme, ürün takip sistemleri ve diğer lojistik yazılımların kullanımı, lojistik süreçlerini daha verimli hale getirir.

Tedarikçi yönetimi: Lojistik süreçlerinde, tedarikçilerin yönetimi de önemlidir. Doğru tedarikçilerin seçimi, ürünlerin zamanında ve doğru bir şekilde teslim edilmesini sağlar. Aynı zamanda, tedarikçilerle iyi bir iş birliği yaparak, stok yönetimi ve teslimat süreçlerinde maliyetleri azaltmak ve süreçleri daha verimli hale getirmek mümkündür.

Müşteri memnuniyeti: Lojistik süreçlerinde müşteri memnuniyeti, işin başarısı için kritik bir faktördür. Ürünlerin doğru bir şekilde teslim edilmesi, zamanında teslimat ve iyi bir müşteri hizmeti, müşteri memnuniyetini artırır ve müşteri sadakatini sağlar.

Sürekli iyileştirme: Lojistik süreçlerinde sürekli iyileştirme yapılması, süreçlerin daha verimli ve daha iyi hale getirilmesi için önemlidir. Lojistik süreçlerinin düzenli olarak izlenmesi, raporlanması ve analiz edilmesi, iyileştirme fırsatlarının tespit edilmesini sağlar.

Sonuç olarak lojistik süreçleri, birçok ekip ve bileşenin doğru bir şekilde bir araya getirilmesi ve uyum içerisinde çalışması sonucunda başarıya ulaşır. Bu nedenle lojistik hizmeti alacak şirket ve kurumların tüm bu değişkenleri göz önünde bulundurarak doğru iş birlikleri yapmaları önem taşır. 

Asmira Group olarak neredeyse yarım asırlık tecrübemizi ve kendimize özgü iş yapış biçimleri ve değerlerimizin gücünü de arkamıza alarak kurduğumuz TackLog lojistik firmamızla, tüm bu süreçleri en doğru ve verimli şekilde organize ederek müşteri memnuniyeti yüksek bir lojistik hizmeti sunuyoruz. Uçtan uca kalite bakış açımız ve müşteri memnuniyeti odağımızla sektörde kanıtlanmış başarımızı rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Hizmetlerimiz, süreçlerimiz ve size özel çözümlerimizle ilgili ayrıntılı bilgi almak için … (tacklog web sitesi hizmetlerimiz vb. sekmesi linklenebilir) web sitesini ziyaret edebilirsiniz.