Address:

Portonovi Marina, Vojna Kasarna BB, Herceg Novi/Montenegro

Phone:

+382 670 465 64

E-Mail:

office-mne@asmiramarine.com

Address:

D-Marin Dalmacija, Bibinje-Sukošan No:1 Sukošan, Zadar/Croatia

Phone:

+385 99 400 9977

E-Mail:

office-hr@asmiramarine.com

Contact Form